RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: FINQUES PIÑOL, S.L. (també el prestador)

NIF: B62383336

Adreça postal: Avda. Tarragona,19 bxs., 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS, (Barcelona)

Correu electrònic: info@finquespinol.com

FINQUES PIÑOL, S.L., com a responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i altra normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d'índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.


Les seves dades personals només s'utilitzaran per a les següents finalitats:

- Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web;

- Remetre les comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol un altre mitjà electrònic o físic, en cas que l'Usuari hagi consentit expressament a l'enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER;

- Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l'Usuari;

- Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l'Usuari

- Utilitzar les seves dades per contactar-li, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat i,

- Notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.

- Es realitzaran anàlisi de perfils i de usabilitat.

- Les dades de clients i/o proveïdors seran tractats, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

Pot revocar a qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l'assumpte “Baixa” a info@finquespinol.com.

D'acord amb la LSSICE, FINQUES PIÑOL, S.L. no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l'usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions. No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites salvo per obligació legal o requeriment judicial.

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerciti el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinats dades personals identificatives i del tràfic durant el termini màxim de 2 anys per al cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per incoar accions internes derivades de l'ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.